Vi løfter deg opp i skyen

IT-løsninger for ethvert behov

Digital akriv

Strukturer og sikre dine data. La oss vise deg smarte løsninger for å kunne jobbe effektivt.

Go to ASP / Cloud

ASP / Cloud

Outsource eller få bistand til å løfte bedriftens IT-infrakstruktur ut i nettskyen.

Go to Hardware

Hardware

Innkjøp, vedlikehold og sikker makulering. La oss håndtere alt av hardware for deg.

Go to IKT konsulent

IKT konsulent

Rådgivning og support
ERP, POS, Skyserver (ASP), Office365, Digital arkiv, Gjestebok, Ressursstyring og Sikkerhetsløsninger

Webshop

Fleksibel nettbutikkløsninger med mulighet for integrasjon mot ERP systemer

Go to Websider

Websider

Eksponer deg profesjonelt på nett. Vi hjelper deg med å nå ut til riktig målgruppe.