Vi løfter deg i skyen

IT-løsninger for ethvert behov

Digital akriv

Høy kompetanse rundt design og implementering av digital arkiv.

Go to ASP / Cloud

ASP / Cloud

Outsource eller løfte bedriftens IT-infrakstruktur ut i nettskyen.

Go to Hardware

Hardware

Hjelp til oppgradering eller utbytting av Hardware.

Go to IKT konsulent

IKT konsulent

Rådgivning og support
ERP, POS, Skyserver (ASP), Office365, Digital arkiv, Gjestebok, Ressursstyring og Sikkerhetsløsninger

Webshop

Fleksibel nettbutikkløsninger med mulighet for integrasjon mot ERP systemer

Go to Websider

Websider

Eksponer deg profesjonelt på nett. Vi hjelper deg med å nå ut til riktig målgruppe.